Hlavné mesto SR Bratislava

Sídlo úradu

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava-Staré Mesto
81499

Tel.: +421 259 356 111
E-mail: info@bratislava.sk
Web: http://www.bratislava.sk

primátor: Ing. arch. Matúš Vallo

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 17:00
Utorok 8:00 16:00
Streda 8:00 16:00
Štvrtok 8:00 16:00
Piatok 8:00 15:00
Mapa